Barcode – Oslos nye stolthet

Barcode betyr strekkode, og det er nettopp strekkodenes slanke linjer som har vært inspirasjonen for Barcode-konseptet.

Tanken bak Barcode-konseptet er å bygge høyt og tett, og samtidig ivareta siktlinjer fra byen mot fjorden. Dette unike konseptet har vunnet en rekke priser og vekker internasjonal oppmerksomhet.

Høyhusrekken Barcode har gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon og landemerke for Oslo. Nå pryder husrekken postkort, kalendere og blir brukt som symbol for det nye Oslo. Også internasjonalt blir arkitekturen lagt merke til. Hele Barcode-rekken samt fem av byggene ble i 2016 valgt ut til Venezia-biennalen, verdens viktigste arena for samtidsarkitektur.


Åpenhet
For OSU er målet at arkitekturen skal bidra til å skape et attraktiv bymiljø. Barcode-rekkens bygg med indivuduell form, høyde og karakter representerer åpenhet, teknologi og innovasjon. De enkelte byggene er utviklet og tilpasset med tanke på ulike brukeres behov.


Tegnet av anerkjente arkitektkontorer
Selve Barcode-konseptet, som vant den internasjonale arkitektkonkurransen OSU arrangerte i 2003, er utarbeidet av det nederlandske arkitektfirmaet MVRDV i samarbeid med norske A-lab og DARK Arkitekter. Barcode-konseptet var et sett av regler, og ikke ferdig tegnede bygg. Reglene dreide seg blant annet om høydeforskjeller og variasjon mellom byggene, i annethvert mørkt og lyst. Og til slutt den overraskende avslutningen i rød murstein som bryter helt med de andre byggene.

Fun facts om Barcode

• 200 000 kvadrameter over bakken
• 80 000 kvadratmeter under bakken
• 12 000 kvadratmeter handelsarealer (1.etg)
• 397 boliger
• 10 000 arbeidsplasser
• Utbyggingen startet i 2005
• Det siste bygget stod ferdig i 2016