Bonde

Bonde i en uber-moderne bydel

Bybonde Andreas Capjon dyrker jord på Losæter, nabo til Barcode.

Andreas Capjon er en litt annerledes bonde. Han reiser nemlig fra hjemmet sitt på Nesodden inn til Oslo for å gjøre jobben som bybonde på Losæter i Bjørvika. Her dyrkes det mat, avholdes kurs og inviteres til middag. Hver dag har han utsikt til de urbane høyhusene i Barcode. 

-Noe av tiltrekningskraften til Losæter er den visuelle kontrasten mellom jorda og det som vokser opp av den, og det menneskeskapte bymiljøet rundt. Den kontrasten tiltrekker seg særlig mange unge, og det er mange unge som er med på å bygge opp Losæter. Denne estetikken; det moderne mot det naturlige, det treffer dem. Barcode er en fin nabo å ha.

Han kaller det å være bonde i et utbyggingsområde folksomt.

-Det er gøy å sette røtter og vekster i jorda og snakke med de som kommer innom om evige temaer, midt i en setting som er så flyktig og skiftende, forteller han.

Flere medier har skrevet om kunstprosjektet, også internasjonale. Både New York Times og spanske El Mundo har vært på besøk. Stadig kommer folk til.

-Jeg er vokst opp på en økologisk gård, så jeg vet ganske mye om grønne verdier og respekt for jorden. På gården hjemme på Nesodden kunne du nesten høre matjorda. Her er det som i byen for øvrig; mange distraksjoner. Det er ikke mulig med en utpreget meditativ jordjobbing her, sier Andreas og ler.

Losæter er åpen for publikum og er en kulturinstitusjon uten vegger i en av Bjørvikas nye allmenninger. Den kobler økologisk matproduksjon sammen med byutvikling, arkitektur, utdanning, kunst og kultur. Den består av en økologisk demonstrasjonsgård, et bakehus og en urkornåker, en bybonde og et andelslag, samt enkeltpersoner som aktiviserer stedet og folk fra hele byen.

Du kan følge @losæter og @bybonden på Facebook for informasjon om de ulike eventene.

Losæter ble initiert av kunsterkollektivet Futurefarmers allerede i 2011 på oppdrag av Bjørvika Utvikling, og er støttet av Statens vegvesen Region øst, Norges Bondelag og Norgesgruppen. 

Høsten 2015
Bjørvika Utvikling
Bakehuset
Bakehuset-3
Bakehuset-2
img8067
Losæter har grøntarealer til dyrking, og i bakehuset kan du ta en hvil - eller lage mat av grønnsakene du har høstet.