shoot

Kunstkveld i Barcode - vinterutstillinger

Velkommen til gratis Kunstkveld i Barcode! Shoot Gallery, Munchmuseet i bevegelse og Kunsthall Oslo inviterer til spennende og varierte vinterutstillinger. Galleriene holder langåpent og det blir omvisninger om utvalgte verk.

Tid: 16.00-20.00.


MER OM UTSTILLINGENE:

Shoot Gallery, Kunstfotografi.
Utstilling: MORTEN ANDERSEN – COUNTRY.ROCK
Country.Rock er resultatet av flere reiser til Nord-Norge over en periode på 3-4 år. Andersen tar for seg den utfordrende naturen og de vidstrakte, uberørte landskapene som kontrast til regionens små og fjerntliggende lokalsamfunn.
Kaldt, snøfylt terreng fremstår som uberørt av menneskelig aktivitet. Enkeltfigurer stirrer inn i den vidstrakte, tåkefylte avstanden i komposisjoner som minner om 1800-tallets romantiske malerkunst. Andersen benytter seg av en sjangeroverskridende tilnærming til dokumentarfotografi hvor bildene kontekstualiseres gjennom et post-apokalyptisk, science fiction inspirert narrativ. I fotografens forestilte framtid har en uspesifisert katastrofe gjort Europas urbane befolkningssentre ubeboelige. De overlevende – for det meste ungdom – har migrert nordover, i et forsøk på å skape nye fellesskap og levesett. Nordområdene blir tenkt som et fristed fra vår tids sosiale og politiske feiltrinn; blanke ark for en radikal og post-kapitalistisk framtid. 
Adresse: Trelastgata 17.

Munchmuseet i bevegelse - Kunsthall Oslo.
(Utstillinger fra Munchmuseet sin Stenersensamling, kuratert produsert av Kunsthall Oslo.)
Utstilling: NÅR VI DØDE VÅGNER
I det patriarkiske grunnsynet som rådde innen norsk kunst tidlig på 1900-tallet, opptrådde kvinnen enten som inspirasjonskilde eller aktmodell, som mor eller tjenestepike. Bare 15 av Stenesenssamlingens 963 verk ble laget av kvinnelige kunstnere. Utstillingen Når de Døde Vågner setter søkelyset på de fem kvinnelige kunstnerene som lagde disse maleriene, og viser også nye verk fra fire Oslo-baserte samtidskunstnere som reflekterer over de ulike måtene kunst samles og stilles ut på. Tittelen til Når Vi Døde Vågner setter er hentet fra Ibsens siste skuespill, som forteller historien om kunstneren Rubek og hans muse Irona, modellen som poserte for hans mesterverk Opstandelsens dag.
Verk av Harriet Backer, Marius Engh, Mai Hofstad Gunnes, Else Hagen, Julie De Holmberg Krohn, Line Løkken, Eline Mugaas, Teddy Røwde, Joronn Sitje.
Adresse: Dronning Eufemiasgate 34.

Kunsthall Oslo, Samtidskunst. 
Utstilling: OSLO MUSEUM FOR SAMTIDSKUNST – en gruppeutstilling med verk av 100 kunstnere.
Museet for Samtidskunst stengte i september, og det nye nasjonalmuseet åpner ikke før 2020. For å hjelpe til med å fylle dette gapet, åpner Kunsthall Oslo utstillingen Oslo Museum for Samtidskunst, et tre måneders prosjekt som viser arbeid av hundre kunstnere som ikke er en del av Nasjonalmuseets samling. Mange av verkene vil være til salgs (60% av salget går til kunstneren) - slik at Nasjonalmuseet i prinsippet kan samle dem alle.
Adresse: Rostockgata 2-4.

Velkommen til en innholdsrik kunstopplevelse i Oslos nye kunstbydel!